top of page

Арт терапия

4CBBD56C-7A8D-4EDE-9CCA-A0684C66B9A3.jpeg

Когато позволим на твореца в нас да се изрази ...

Арт терапията е съчетание между изкуство и терапия. Но тук целта не е постигане на майсторство, а подпомагане на несъзнаваното да се прояви и да се свърже със съзнанието. Преживяванията при това не винаги са позитивни. Понякога въздействието на арт-терапевтичния процес може да доведе личността до дълбинно, силно и неприятно емоционално разтърсване, до прозрения и трансформация. Арт терапията е начин да се работи по някакъв проблем, като се преживее и изрази ситуацията чрез рисуване, фотография, колажи, нейрографика, работа с глина, музика, движение, танц, театър, пясъчна терапия, поезия и други. 

Очаквайте публикации скоро
Очаквайте новини...
bottom of page