top of page

Работа със сънищата

lending-a-hand_cg.jpg

Сънят е най-интимната среща със себе си и Другия

В съня сме напълно разголени и най-големите ни тайни излизат наяве - чувствата, които крием от себе си, нашите сечести страни, копнежи, страхове и страдания. Сънят ни увлича по своите пътища, които сме принудени да следваме без да можем да възразим. И все пак дали наистина деайстваме по принуда или вътре в нас има "скрит разказвач", който ни води по точно определен сценарий? Истината за нас се явява щом сънят отвори вратите на театралната си сцена. Разкрива ни постановките, игрите които играем, неискреното поведение, неизразените чувства и непоследваните мечти. И сънят отива отвът това, той ни показва нашите неприятни склонности и тенденции, като дава предписания за тяхното балансиране. Показва ни една по-широка картина за нас и света, която понякога коренно се различава от нашата съзнавана нагласа. Сънят ни показва кои сме или по-точно какво е проявлението в даден момент от живота ни или в конкретна ситуация, и какви можем да бъдем, ако опознаем неизползвания си потенциал.

bottom of page