top of page

Нашите услуги

  • Консултация или психотерапия на живо в терапевтичен кабинет

    50 мин.

    40 български лева
  • Консултация или психотерапия чрез видео среща

    50 мин.

    40 български лева
bottom of page