top of page

Юнгиански модел за личност

carl-jung-archetypes-collective-unconscious.png.webp

Според К.Г.Юнг, във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие, наречен Цялостна личност или Себе 

Този център, който той нарича Цялостна личност или Себе (Self), ни изпраща символични съобщения, които ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

 

Такива символични съобщения се съдържат в нашите сънища, визии, образи и асоциации. Всички те са ни пратени, за да ни послужат като инсайти, които ако бъдат взети в предвид, могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и ни водят към по-добър и по-благополучен живот.

bottom of page