top of page

Митология и фолклор

Hero.jpg

Митът е пътна карта за развитието на колективната психика в дадена епоха. 

Митовете и фолклорните сказания не само показват тенденции в развитието на обществото при настъпване на нова ера в историята, но и съдържаща мъдър съвет за приспособяване към нейните психологическите особености.

bottom of page