top of page

Вълшебни приказки

TSAREVNA-lyagushka-strela-zmey-hram.png

Приказките, подобно на митовете, са пътна карта за разпознаване на архетиповия модел и начин за трансформация на психиката.

Приказките, подобно на митовете и легендите, са пътна карта за разпознаване на архетиповия модел и начин за трансформация на човешката психика, един по-универсален начин за функциониране отколкото при индивидуалната психиката. Според Мари фон Франц, една от най-видните юнгиански психоаналитици от кръга на К.Г.Юнг: "Днес вълшебните приказки се изучават от много страни: в изследванията на историята на литературата,фолклора, етнологията, от социологита и накрая, но не на последно място, от дълбинната психология". Дълбинната психология има за цел да обясни как да се разпознава архетиповия материал (моделите на развитие на отделните части в психиката) и как да се анализира той от гледна точна на психологията на Юнг. 

bottom of page