top of page

Терапевтични срещи

Kabinet_edited_edited.jpg

 

Срещите между клиента и терапевта се случват индивидуално, в специален терапевтичен кабинет, на живо или в онлайн сесия, която се превръща в свещено място за терапевтична работа. В рамките на 50 мин. клиентът и терапевтът са само двамата на разположение един на друг, за да разговарят по проблемите, които вълнуват клиента в конкретния момент. Онлайн срещите понякога са единствената възможност за психотерапия, ако клиентът няма възможност за живи срещи в кабинета. Въпреки това, ако срещите са изцяло онлайн, е добре периодично да се правят и срещи на живо, тъй като пълноценността на живата комуникация допълва пропуските на виртуалното общуване.

Каква е цената на една сесия?

Регулярна сесия при дългосрочна работа (50 мин.) - 60 лв. 

Опознавателна сесия или еднократна консултация (80 мин.) - 90 лв. 

 

Каква е честотата на срещите?

За да се случат истински промени, е нужно постоянство. По възможност терапевтичните сесии се провеждат поне 1 път седмично, в определен ден и час. При нужда на клиента, е възможно срещите да бъдат повече от веднъж седмично.

Какво се случва по време на срещите?

Това, което се случва по време на терапевтичните срещи е не просто разговор между двама души, а свещен съюз между две личности, чиито главни задачи са:

 

  • да доведе до облекчение състоянието на клиента;

  • да подобри неговото самочувствие и самооценка на уникално човешко същество;

  • да доведе до разрешаване на трудни житейски ситуации;

  • да създаде предпоставки за личностно развитие и съзряване;

 

В тези срещи говори предимно клиента, а терапевтът наблюдава, слуша внимателно, и при нужда коментира и дава обратна връзка на клиента. Освен разговорът, терапевтът може да предложи на клиента да използва въображението си чрез писане, рисуване, пясъчна игра или друг метод за активно въображението, да сподели някой сън, ако сънува, да използва мит, приказка, филм или музика, които са го докоснали, които могат да подпомогнат процеса.

 

Терапевтът се старае да бъде обективен и морално безпристрастен към това, което му споделя клиента и да се фокусира върху неговите трудности. Той не осъжда, не обвинява, не се възмущава и не дискриминира; опитва се да разбере подбудите и страданията, стоящи зад поведението и симптомите; старае се да бъде състрадателен и да "влезе в обувките на другия", защото знае че всяко човешко същество страда и иска да бъде щастливо. Знае, че знанията му могат да бъдат оръжие и прави всичко възможно да не навреди, а това е възможно когато терапевтът има добра връзка с чувствата си. Защото умението да съпреживяваш чувствата, емоциите и начина на мислене на другия се случва именно когато човек има добра връзка със себе си. Терапевтът търси да развива силните страни, умения и способности на клиента, неговия скрит потенциал - на къде би могъл и иска да се развива. Той се ръководи от темпото и посоката, зададени от клиента, а когато е необходимо внася баланс.

 

Какви могат да бъдат ползите от психотерапията?

Ролята на терапевта е, освен да помогне на клиента да разреши трудностите, с които е дошъл в кабинета, да предприеме и да върви по пътя на своята себереализация, който е път през целия живот; да преработи душевните си рани, като намери техните корени, успокои и облекчи неприетите чувства, емоции и тъмни парчета в душата си; да преразгледа връзките си със значимите за него хора и мястото си в света, както и да направи тези връзките на по-дълбоко и същинско ниво; да се научи на споделяне и откритост към хората, които обича по един автентичен начин; да преоткрие усещането си за смисъл и да си върне радостта от живота; и не на последно място - да овладее страховете си, защото...

 

истинската същност на човек стои скрита зад най-големите му страхове.

 

Връзка с мен

bottom of page