top of page

 Дървото в сънищата


Всеки човек е имал поне един сън, в който присъства символа на дървото. То стои достолепно, със стабилен ствол, красива голяма корона, отрупано със зелени листа и цветове или много плодове. В други сънища пък дървото е със сухи клони, падащи листа, обрулено от ветровете, повалено от някоя гръмотевица, посечено или изкоренено. В първият случай сякаш сме се пренесли в Рая и ни се иска да продължим да сънуваме, а във вторият случай чувството е ужасно, потискащо и тягостно. Тогава си казваме "Добре, че е само сън!". Сигурно ще те изненадам колко много неща може да означава символа на дървото в твоя сън, колко неща би могло да разкаже за теб и твоя живот.


На първо място, дървото в сънищата се свързват с изобразяване на живата структура на личността. Неговото състояние показва дали човек си позволява да бъде естествен, да изрази това, което му е вродено, доколко позволява на своя ум и емоции да се движат свободно, по свой собствен начин. Символът на дървото е и израз връзката между миналото, настоящето и бъдещето на човека, както и на неговата психична структура.

Дървото, като символ на живота, може да подсказва детайли за растежа на връзка, проект, идея или на част от самите нас. То пресъздава цикъла живот-смърт-живот през мотива за постоянно умиращата и възраждаща се природа. Пролетта на живота напористо си пробива път и ни дарява щедро с енергията си през разлистените и разцъфтяващи дървета. После се захранваме от зрелите плодове на знойното му лято. През есента на живота, понякога мрачна, друг път цветна, започваме подготовка за смъртта. Нещо ценно, мило и живо започва да умира или трябва да умре, да бъде пожертвано в името на новия живот. А през зимата на живота - природата изглежда застинала под ледения воал на смъртта. Ала отдолу под снега, в земните недра, е скътана надеждата и се прави подготовка за новия живот.


И въпреки интерпретациите, които ще опиша по-долу, държа да отбележа, че те далеч не са изчерпателни. Намерението ми не е да създам тълковен речник, а само да представя начина, по който работи юнгианската анализа и психотерапия. Тълкуването на сънят винаги е индивидуално. Както при превода, така и при сънят - истинската интерпретация започва там, където свършва речника. И не на последно място, трудно е човек сам да тълкува сънища си, тъй като обикновено разглежда ситуацията през призмата на своята собствена нагласа и разбирания. Обичайно "човек не търси на мястото, на което си е изгубил ключа, а там където е светло". По-лесно е да търсим в светлото и в съзнаваното, но това не е правилната посока. Често човек си казва "това знам какво значи" или "това не е важно". Уви, осъзнаването не се случва така! Просветлението се случва като се вгледаме в мрака. Тъмнината на несъзнаваното винаги предлага някакво ново познание, което предизвика в човека реакция на изненада и учудване.


Посланието на съня може да бъде извлечено най-пълноценно в терапевтичния кабинет. Терапевтът, притежаващ нужните теоретични познания и опит, изхождащ от ситуацията на клиента и контекста на съня, обединява неговите личните асоциации, чувства и цялостни преживявания, както и своите собствени.

Към тях може да се добави и амплифициране на символа през асоциации за митологични или приказни образи, което ще разшири картината и ще се даде възможност за достигане до едно по-дълбоко архетипно ниво на преживяването.


И така, продължавам с описанието на различните части на дървото като символи, появяващи се в нашите сънища.


Корените на дървото - по състоянието на неговите корени и ствол можем да съдим за условията, в които е израснал, неговите възможности или потенциал. То е това, което е израснало от миналото в настоящето. Всички сме чували израза „имал е добра почва за развитие“. Корените на дървото показват връзка на човек с физическото му тяло и земята, както и начинът по който той се грижи както за физическото си тяло, така и за средата около себе си. Корените още по-нататък са намек за семейния произход на човек, влияния и културни корени, които са го формирали и превърнали в това, което е в настоящия момент. Те изобразяват връзката със земята чрез храната, въздуха и водата, както и нашите психологически корени в семейството и културата. Стабилните и дълбоки корени говорят за дълбока връзка с общността, а плитките или нарушени корени – за прекъсната връзка със собствената си история и общност. По този начин човек е като отрязан от подхранващите и напояващи извори на несъзнаваното и се превръщат в „сухо дърво“, в лишена от емоционален живот личност. Земята се състои от всичко, което е умряло и така става почва.


Всички сме чували израза „родословно дърво“. На съзнателно или несъзнавано ниво, ние градим идентичността си, като стъпваме върху живота и индивидуалността на нашите предци. В циклите на живота нещата живеят и след това умират. След смъртта те стават важен тор и хранителни вещества за това, което расте.

В човешкия живот земята представлява всичко, което нашите предци са ни оставили от живота си – нашето наследство. Всичко е пречистено от смъртта и затова си струва нашите корени да се хранят от него. Корените в сънищата представляват скритите и често несъзнателни връзки, които достигат дълбоко в нашето тяло и неговото дълго минало. Понякога в съня човек се захваща за стабилни и дебели корени – като израз на стабилен психичен център в несъзнаваното, който му дава опора и подкрепа в трудни моменти в реалния живот. Друг път съновната картина ни показва личността като самотно дърво, израснало на суха, песъчлива или камениста почва. Такова дърво има нужда да бъде преместено в по-благоприятна почва, за да оцелее и да се развие хармонично.


Стволът на дървото може да изобразява оста Аз-Себе или начина по който човек прави връзка между съзнателната и несъзнателната част от психиката си; също така може да показва начина, по който човек насочва енергията си – растеж, секс, мисъл, емоция. Дебелият ствол говори за стабилност, устойчивост фокусирана енергия. Обратното – тънкият и крив ствол говори за крехкост и неустойчивост. Гъвкавостта на дървото, като съновен символ, също може да е от значение в съня. Подобен образ може да ни насочва към темата за гъвкавостта и ригидността на психиката. Т.е. да ни показва, че сме гъвкави или че от нас се изисква подобно качество за адаптиране към изискванията на живота.


Короната на дървото или краят на клоните могат да ни покажат какви са нашите стремежи за лично израстване и духовна реализация.


Листата на дървото представляват нашите мисли, чувства, желания, копнежи, дейности и т.н., които имат променлив характер, както се сменят листата на дървото през различните сезони. Някои от листата могат да опадат от дървото – да умрат – но това, което е дало живот (дървото), продължава да съществува. Листата, според контекста на съня, могат да намекват и за нещо вътре в човек, което е живо, расте или е остаряло, в зависимост от цвета на листата. Именно това може да са част от неговите мисли, чувства, идеи и т.н. Самото действие и чувствата вътре в сцената на съня са от определящо значение за интерпретацията. Понякога листото в съня се откъсва от дървото поради вятъра, което може да говори за отделяне от нещо по-голямо и колективно, съзнание или несъзнавано, като намек за умиране на старият Аз и за раждане на нова самоличност.


Цъфтящо дърво: Плодородие; женственост, разцъфтяване на чувства, очакване на скорошни плодове от усилена работа.Семената, цветовете и плодовете на дървото са израз на това, което дълбоко представлява личния ни уникален Аз, проявяващ се по творчески начин. Те могат да бъдат и нашата способност да отгледаме „плод“, да бъдем родители на реални деца или проекти във дадена сфера на живота.


Мъртвото дърво може да представлява части от психиката, които вече не носят живот и енергия, може би идеи или мисловни нагласи, с които не сме свързани.Отрязаното дърво може да бъде знак за душевно осакатяване, за деформирана жизненост и дори смърт на личността. То да се разглежда като гръбначния стълб и различните нива на човешки опит – физическо, чувствено, сексуално, глад, емоции, свързаност, комуникация, мисъл, самосъзнание. В този смисъл, осакатеното дърво ще бъде признак за проблем в някоя от тези области.


Изгореното дърво означава, че много, което е трябвало да бъде изразено като растеж, е обърнато навътре и е погълнало вътрешния живот. Изгарянето може да е израз на самота, страх от общуване и болката от живота вътре в себе си. Когато дървото пада, това е частта от личността, изградена върху тези проблеми, които отпадат.


Изкоренено дърво: отнася се до вътрешния свят на личността – какво движи и подхранва личността в нейното развитие; своеобразно насилствено “откъсване от почвата”, в която човек е бил поставен може да се свърже с психична травма; Ако съновният сценарий говори за изоставено изкоренено дърво, тогава можем да мислим за това, че човек не живее през истинския си Аз, през сърцевината си. Друг път обаче изкореняването на дървото може да е предвестник за „коренна промяна“ на личността чрез изкореняване на стари неблагоприятни или вече не вършещи работа убеждения, поведение или нагласа и „засаждане“ на личността в нова по-благоприятна почва и среда за развитие.Падащо или повалено дърво: Чувство на заплаха за личността; може да е намек за депресивно състояние или невъзможност за справяне с някаква житейска ситуация; чували сме метафората „бях като повален“ при провал в работата, тежка раздяла, новина за болест или загуба на близък човек. Друг път обаче падналото дърво в съня може да е намек за разрушителни влияния, при които човек е живял в миналото си, за болезнени или негативни влияния в детството, за загуба или смърт на близък.


Удареното от мълния дърво представлява внезапна промяна и смърт на нещо в живота на човек, усещането за смърт при загуба на близък човек или проект.


Изгорено дърво - Ако това е само част от дървото или ствола, показва болезнени събития и отпечатъка, който те са оставили върху човек, особено в ранните детски години.


Мъртъв клон: Посока, в която вече няма живот или мотивация; нещо или някой умира или ни напуска.


Мъртво дърво: Минал начин на живот; нещо, което е било пълно с живот за човек в миналото, но сега е мъртво; починал близък.


Гора от дървета - Ходенето в гората може да означава усещане за релаксация, но също така може да означава и ровене в по-дълбоките чувства и несъзнаван ум т.е. намекът е за изследване на вътрешния живот; но също така може да бъде и усещане за обърканост - терминът на английски за такова състояние е "in the woods".Коледно дърво или друго вечнозелено растение: Някакъв вечен или непроменен аспект на психиката, който носи чудото на живота; Коледният дух ни нашепва: "По Коледа се случват чудеса!"


Размерът на дървото: малкото дърво може да подсказва за незрялост на психиката и необходимост от подкрепа за растеж, а голямото стабилно дърво – признак за развита зряла личност. Но в друг случай, младото дърво може да се отнася до някакъв нов проект, която предстои да расте и да се развива.


Свещено дърво: може да препраща към символи от колективното несъзнавано, чието послание можем да извлечем от митовете и приказките.Катеренето по дърво - съновното дърво може да представлява място за безопасност или убежище, както когато се катерим по него, за да избягаме от нещо или някого; изследване или осъзнаване на посоките и аспектите на личния растеж; използване на лични умения или сила, за да се измъкнем от безпокойство или опасност; също както прави човек, когато се катери, за да се измъкнете от опасно животно.


Всъщност дървото е много дълбок символ, изобразяващ целия живот на човек, както и порива, който го тласка към съществуване и растеж. То представлява силата или процеса, който стои зад всички други форми на живот, въплътени в битието.

Намирането на ключова метафора може да е от помощ за интерпретацията на съня: „изкоренено“, „отрязано“, „свързано“, „разцъфтяло“, „отрупано с плодове“, „стабилно“, „израстнало голямо“, „заедно с други дървета“, „самотно“ и т.н.


Полезни въпроси за работа със символите от съня:

  • Как изглежда дървото?

  • С какви чувства свързвам дървото в съня?

  • С какво свързвам конкретния вид дърво?

  • С какви чувства, мисли и спомени свързвам това дърво извън съня?


Изразяването на символа през изкуството или с тялото

Понякога сънуващият може да не успее да пресъздаде с думи детайлите на съня, което може да се дължи на все още недостигнало до съзнавания Аз психично съдържание. Освен това придаването на форма на символа води до създаването на нови връзки – мисловни, чувствени, сетивни, което действа трансформиращо и пораждащо ново ниво на съзнание. Изразяването може да стане чрез рисуване, скициране, моделиране, фотография, музика, танц или друга форма на артистично изразяване.


"При някои от случаите не е достатъчно да се интерпретира само концептуалния контекст на съдържанието на съня. Често е необходимо неясното съдържание да се изясни, като му се придаде видима форма. Това може да стане чрез скициране, рисуване или моделиране. Често ръцете могат да разрешат мистерия, с която интелектът се е борил напразно." - К.Г.Юнг, Събрани съчинения, том 16, Практиката на психотерапията, Параграф 181

Закотвяне на символа през ритуал

Задачата на ритуала в трансформиране на съзнанието е свързана със силата му да превръща символичното преживяване в нещо физическо и конкретно. Въпреки че можем да схванем значението на символите с ума си, нашето разбиране става неизмеримо по-дълбоко и по-конкретно, когато преживяваме и усещаме символите с телата и чувствата си. Ако само мислим за символа или говорим за него, ние сме в състояние да се отдалечим и дори откъснем от чувството, свързано с него. Но ако направим нещо с телата и емоциите си, за да изразим символа – той се превръща в жива реалност за нас, запечатвайки го незаличимо върху нашето съзнание. Не е нужно ритуалът да бъде сложен или мистичен. Достатъчно е да направим нещо съвсем обикновено във връзка със символа от съня, което по някакъв творчески начин да отрази неговото физическото въплъщение. Примерно можем да запалим свещ, или да изпеем някаква песен посветена на символа, да нарисуваме символа, да сготвим нещо или каквото ни хрумне, че може да е уместно, като акт на почитане към божествената природа на несъзнаваното.


С пожелание за творческо вдъхновение!

138 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page